Mengenal Tentang Struktur Anatomi Daun

Mengenal Tentang Struktur Anatomi Daun

Mengenal Tentang Struktur Anatomi Daun

Mengenal Tentang Struktur Anatomi Daun
Mengenal Tentang Struktur Anatomi Daun

Jaringan epidermis

dibedakan menjadi epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas dan epidermis bawah terdiri atas selapis sel, hanya pada epidermis bawah terdapat stomata, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Permukaan epidermis sering dilapisi oleh kultikula atau rambut halus (pilus), untuk melindungi daun dari serangga pemangsa, spora jamur atau tetesan air hujan. Jadi epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya,

Jaringan Palisade atau jaringan tiang

adalah jaringan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. oleh karena itu, bagian ini banyak mengandung kloroplas.

Jaringan spons atau jaringan bunga karang

Jaringan ini terdiri dari sel yang berlapis-lapis, terdapat rongga-rongga udara, sedikit mengandung kloroplas, dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan.

Berkas pembuluh angkut

yang terdiri dari xilem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garaman yang diserap akar dari dalam tanah ke daun (untuk digunakan sebagai bahan fotosintesis). Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh.

Stoma (jamak Stomata)

berfungsi sebagai organ respirasi. Stoma mengambil karbon dioksida dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Kemudian stoma akan mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Selain stoma, tumbuhan tingkat tinggi juga bernapas melalui lentisel, yang terletak pada batang.

Daun secara lengkap terdiri dari pelepah daun atau upih daun (vagina)tangkai daun dan helai daun. Pada helai daun terdapat urat daun yang tidak lain adalah kelanjutan dari jaringan penyusun batang yang berfungsi menyalurkan hara atau produk fotosintesis.

Baca Artikel Lainnya: