Nyawa Sebagai Galang Ganti Syurga Nan Abadi

Nyawa Sebagai Galang Ganti Syurga Nan Abadi

Agama

Nyawa Sebagai Galang Ganti Syurga Nan Abadi Nyawa Sebagai Galang Ganti Syurga Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (dalam jihad) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan

Yang Kita Dapat Daripada Semua Ini

Yang Kita Dapat Daripada Semua Ini

Agama

Yang Kita Dapat Daripada Semua Ini Yang Kita Dapat Daripada Semua Ini Kita Bertanya: Apa Yang Kita Dapat Daripada Semua Ini? Quran Menjawab:  “Sesungguhnya ALLAH telah membeli dari org2 mu’min diri, harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka……..? (Surah AL-TAUBAH ayat 111) Kita Berharap Kita Bertanya: Kepada Siapa Aku Berharap? Quran Menjawab: “Cukuplah ALLAH bagiku

Ujian Dari Allah (Pertanyaan kita – Jawaban Allah)

Ujian Dari Allah (Pertanyaan kita – Jawaban Allah)

Agama

Ujian Dari Allah (Pertanyaan kita – Jawaban Allah) Kenapa aku diuji? Quran Menjawab, Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan; ‘Kami telah beriman’(‘I am full of faith to allah’) sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji org2 yang sebelum mereka, maka sesungguhnya ALLAH mengetahui org2 yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui

Perioe Etik Penjelasan Mengenai Stoa

Perioe Etik Penjelasan Mengenai Stoa

Agama

Perioe Etik Penjelasan Mengenai Stoa Stoa (340 SM) Pendirinya adalah Zeno dari Kition. Ia dilahirkan di Kition pada tahun 340 sebelum Masehi. Awalnya ia hanyalah seorang saudagar yang suka berlayar. Suatu ketika kapalnya pecah di tengah laut. Dirinya selamat, tapi hartanya habis tenggelam. Karena itu entah mengapa ia berhenti berniaga dan tiba-tiba belajar filsafat. Ia

Periode Etik Penjelasan Mengenai Epikuros

Periode Etik Penjelasan Mengenai Epikuros

Agama

Periode Etik Penjelasan Mengenai Epikuros Periode Awal Periode ini terdiri dari tiga sekolah filsafat, yaitu Epikuros, Stoa dan Skeptis. Nama sekolah yang pertama diambil dari kata pembangun sekolah itu sendiri, yaitu Epikuros. Adapun nama sekolah yang kedua diambil dari kata”stoa” yang berarti ruang. Sedangkan nama skeptis diberikan karena mereka kritis terhadap para filosof klasik sebelumnya.

FILSAFAT HELENISME DAN ROMAWI

FILSAFAT HELENISME DAN ROMAWI

Agama

FILSAFAT HELENISME DAN ROMAWI ((Epicuros, Zeno, Skeptis, Philon dan Neo Pythagoras)) Kita mengkaji seputar sejarah filsafat Yunani, dari mulai Thales, Socrates sampai Aristoteles. Sejarah filsafat Yunani sebagaimana pertumbuhan hidup manusia. Masa kecilnya, menurut beliau, bermula dengan tampilnya Thales ke muka, Thales melahirkan pandangan baru dalam alam pikiran Yunani. Masa ini berlanjut sampai kepada Sokrates. Selanjutnya

5 PELAJARAN DARI IBADAH QURBAN

5 PELAJARAN DARI IBADAH QURBAN

Agama

5 PELAJARAN DARI IBADAH QURBAN Dari ibadah qurban yang dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan, itulah yang dapat menggapai ridha Allah. Daging dan darah itu bukanlah yang dituntut, namun dari keikhlasan dalam berqurban. Allah Ta’ala berfirman, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan)

Pernikahan yang Dilarang Dalam Islam

Pernikahan yang Dilarang Dalam Islam

Agama

Pernikahan yang Dilarang Dalam Islam   1. Nikah Mut’ah Mut’ah berasal dari kata tamattu’ yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah mut’ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi

Dasar Hukum Pernikahan

Dasar Hukum Pernikahan

Agama

Dasar Hukum Pernikahan Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Dasar hukum pernikahan pada dasarnya adalah jaiz (diperbolehkan). Namun dari segi diminta dikerjakan atau tidak, maka menurut para ahli dalam fiqh bergantung pada keadaan

Pengertian Zakat Fitrah

Pengertian Zakat Fitrah

Agama

Pengertian Zakat Fitrah Zakat Adalah mengeluarkan harta dengan niat diberikan kepada 8 golongan penerimaa zakat dengan aturan dan waktu tertentu. Sedangkan fitrah adalah suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan agar menjadi fitrah. Kata