Cara Mensucikan Hadas Kecil dan Besar

Cara Mensucikan Hadas Kecil dan Besar

Cara Mensucikan Hadas Kecil dan Besar

Cara Mensucikan Hadas Kecil dan Besar
Cara Mensucikan Hadas Kecil dan Besar

Belajar cara mensucikan hadas kecil dan besar sangatlah penting agar ibadah yang memiliki syarat suci dari keduanya menjadi sah. Ketidak tahuan pada cara mensucikan akan berakibat fatal yaitu tidah sahnya ibadah. Meskipun agama mengampuni kesalahan yang lahir dari ketidak tahuan namun agama tidak memberi ampunan untuk mereka yang malas belajar.

Cara Mensucikan Hadas Kecil dan Besar

Sebelum memelajari cara mensucikan hadas ada baiknya jika terlebih dahulu kita mengetahui pengertian. Hadas adalah keadaan tidak suci yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah seperti sholat dan thowaf.

Jenis atau macam hadas ada dua; hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan wudu seperti buang air dan buang angin. Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan manda seperti haid dan junub.

Hadas Kecil

Cara mensucikan hadas kecil adalah dengan wudu. Fardu wudu ada enam yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki dan tertib.

Niat

Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya, adapun tempatnya niat adalah di dalam hati sedangkan mengucapkan dengan lisan itu sunnah. Waktu pelaksaan niat adalah pada awal mengerjakan sesuatu. Dalam wudu niat dilakukan ketika membasuh wajah.
Adapun lafal niat wudu adalah “nawaitul wudu’a lirof’il hadasil asghori lillahi ta’ala”. Artinya saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Alloh ta’ala.

Membasuh Wajah

Batasan wajah yang harus dibasuh saat mensucikan hadas kecil adalah seluruh wajah yang terdiri dari lebar dan tinggi. Lebar wajah yang harus dibasuh adalah antara telinga kanan dan kiri sedangkan tinggi wajah yang harus dibasuh adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga dagu. Rambut rawis atau godek termasuk bagian wajah, maka harus ikut dibasuh juga.

Membasuh Kedua Tangan

Batasan tangan yang harus dibasuh adalah dari ujung jari sampai siku dengan mengambil sedikit bagian atas siku. Dan disunahkan membasuh hingga pertengahan lengan tangan.

Mengusap Sebagian Kepala

Yang dimaksud adalah mengusap rambut kepala minimal satu helai rambut. Dan disunahkan membasuh seluruh rambut. Bagi orang yang tidak memiliki rambut, maka pengusapan dilakukan pada kulit kepala yang secara umum menjadi tempat tumbuhnya rambut.

Membasuh Kaki

Yang harus dibasuh adalah telapak kaki hingga mata kaki.

Tertib

Tertib adalah mendahulukan anggota wudu yang pertama. Jadi lima fardu wudu di atas harus dilakukan secara berurut dan tidak boleh diacak. Misalnya kaki dulu atau tangan dulu.

Selain dari keenam perkara di atas adalah merupakan kesunahan wudu seperti membasuh tangan, berkumur, menghisab air ke hidung, membasuh telinga dan lain-lain.

Hadas Besar

Cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi. Kefarduan mandi ada dua yaitu niat dan menyiram badan menggunakan air. Adapun niat mandi untuk menghilangkan hadas adalah nawaitul ghusla lirof’il hadasil akbari lillahi ta’ala. artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar.

Demikianlah cara mensucikan hadas kecil dan besar. Untuk penjelasan yang kurang bisa dipahami bisa ditanyakan pada komen yang telah disediakan.

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/